Svoboda učení

Svoboda učení je iniciativa, která se už od roku 2012 zabývá osvětou v oblasti sebeřízeného vzdělávání. Cílem svobody učení je dobrovolná školní docházka, odluka školství od státu, šíření povědomí o sebeřízeném vzdělávání jako jedné ze vzdělávacích cest a jeho legitimizace.